RODO

Dostosowaliśmy się do wymogów RODO, czyli unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Nowe przepisy obowiazują od 25 maja 2018 roku.

Wdrożyliśmy przepisy RODO, aby lepiej i mocniej chronić Twoje dane. Dzięki nowym przepisom będziemy mieli większą kontrolę i ochronę nad powierzonymi danymi. 

Dzięki wprowadzonym zmianom możesz : 

1) wiedzieć, jakie dane przetwarzamy  i co z nimi robimy
2) poprawić swoje dane gdybyś znalazł błędy
3) masz prawo do przenoszenia danych
4) zostać zapomniany

Stosując RODO 

1) przetwarzamy dane zawsze zgodnie z prawem i w konkretnym celu,
2) przetwarzamy nie więcej danych niż jest to konieczne
3) dbamy, by Twoje dane były aktualne, rzetelne, prawdziwe
4) chronimy Twoje dane, zapewniamy ich poufność


Jakie dane klientów przetwarzamy?
 
Imię i nazwisko, adres zamieszkania, mail, telefon, lokalizacja, dane z dokumentów (NIP)

W jakim celu możemy przetwarzać Twoje dane osobowe :

1) inkasa opłaty miejscowej

2) przekazania do GUS

3) zabezpieczenia mienia i bezpieczeństwa osób pzrebywajacych w obiekcie

4) wystawienia faktury VAT

Pani /Pana dane mogą być  przechowywane maksymalnie do 10 lat.

 


Prosimy o kontakt
z właścicielem obiektu i poinformowanie
o niedziałającej stronie www.alpina.karpacz.pl

tel.[+48] 757619591Opiekun strony - Tenet Jelenia Góra tel. 75 64 19 919
Aby aktywowac strone nalezy sie zalogowac tutaj i przedłużyc ważnośc strony